Medlemsbladet

Vårt medlemsblad kommer ut fyra gånger per år. Redaktionen består av styrelseledamöterna Kerstin Öhman med bistånd av resten av styrelsen Om det är något ni vill bidra med eller undrar över skriver ni en rad till bladet@sticka.org Här hittar du senaste numret av Medlemsbladet! Medlemsblad nr 4 2023 Medlemsblad nr 3 2023 Medlemsblad nr 2 … Fortsätt läsa Medlemsbladet