Startsida

Kontakta oss

Ordförande

Mariette Oras
ordf@sticka.org

Vice ordförande

Eva Kilander

Kassör

Kerstin Öhman
kassor@sticka.org

Sekreterare

Helena Hassinen
sekreterare@sticka.org

Ledamöter

Anna Åkerman
Emma Tellblom
Hege Gardi

Suppleanter

Cornelia Ivarsson
Gunilla Tisander

 

För frågor om medlemskap
kontakta kassor@sticka.org

För tips och bidrag till vår kalender
kontakta kalender@sticka.org

För bidrag till vårt medlemsblad
kontakta bladet@sticka.org

För frågor, synpunkter och bidrag till hemsidan kontakta webmaster@sticka.org (Emma Tellblom)

För mail till hela styrelsen på en gång,
skicka till styrelsen@sticka.org

För mail till valberedningen skicka till:
valberedningen@sticka.org

Brev

Sticka! Sveriges stickförening
c/o K. Öhman
Finnhagsvägen 15 B, Alsike
741 92 KNIVSTA

Bankgiro

Bankgiro 329-1283 Sticka! Sveriges stickförening