Till startsidan

Länkar

Så här stickar du en häl på sockan

Text och foto : Liisa Byberg

 
I det här exemplet stickas en socka runt på fyra strumpstickor med maskantal 48 maskor = 12 maskor per sticka. I många stickmönster står det att hälen stickas över sticka 4 och sticka 1. Man räknar då att varvets första 12 maskor (1/4 av totala antalet maskor) befinner sig på den första stickan (=sticka 1) och att varvets sista 12 maskor finns på den sista stickan (=sticka 4). 
 

Om man stickar en socka utan krusiduller med resår eller slätstickning i skaftet spelar det faktiskt ingen som helst roll var man börjar sticka hälen. Och egentligen spelar det inte heller någon roll på vilken sticka man har sina maskor. Har man ett mönster på sockan, ett spetsmönster eller mönster med flera färger eller ränder, kan det vara trevligt att få början på varvet, alltså där mönstret ändras eller där man byter färg, mitt bak på strumpan, och det är då man stickar hälen så att början på varvet kommer mitt på hälen. Här har jag helt enkelt börjat hälen där garnet ändrar färg från neongult till rosa.

 

 

Trots att strumpor stickas runt, stickas hälen fram och tillbaka. När du bestämt dig var hälen ska vara stickar du dessa maskor (som brukar vara hälften av det totala maskorna) räta från rätsidan. Sen vänder du. Resten av maskorna får sitta kvar på sina stickor (på bilden stickorna med gula maskor). Första maskan på avigsidan lyfts (utan att stickas) och resten av hälmaskorna stickas avigt. Vänd igen så du har rätsidan mot dig. Lyft första maskan som om den skulle stickas rät och sticka resten av hälmaskorna räta. Fortsätt så här att sticka hälens maskor i slätstickning, lyft första maskan på varje varv. 
Att sticka lika många varv som man har hälmaskor brukar bli bra. Alltså har jag här stickat 24 varv. De lyfta maskorna bildar en bra kant med lite större maskor, en för vartannat varv, alltså 12 kantmaskor på vardera sidan. Man måste inte göra så men det underlättar senare. (Bilden visar avigsidan av hällappen.)

 

Sen formas hälen. Tänk dig att hällappen ska vikas ihop som ett paket där man viker in flikarna för att det inte ska puta ut. Så gör man, fast man stickar.
Dela upp antalet hälmaskor i tre delar. De tre delarna motsvarar höger sida, baksidan samt vänster sida av hälen. I mitt fall kan jag dela in hälen i 8-8-8 (=24). Om man inte får det att gå jämt ut är det bäst att ha lika antal maskor på sidorna och om det går det mindre antalet maskor på baksidan av hälen, t.ex. 9-7-9 (=25). Börja forma hälen när du är på rätsidan. Lyft första maskan och sticka så att du har den vänstra delens maskor + 3 kvar på vänster sticka (i mitt fall 8+3=11 maskor, jag har då 13 maskor på höger sticka). Nästa 2 maskor stickas tillsammans rätt genom bakre maskbågen och den tredje maskan stickas rät.

 

 

Sluta sticka nu och vänd arbetet så du har avigsidan mot dig. Du ska då ha 8 maskor ostickade på det varvet. Det är det här som kallas korta varv.  Lyft den första maskan som om den skulle stickas avigt och sticka maskorna avigt tills du har den högra delens maskor +3 kvar på vänster sticka (i mitt fall 11 maskor, jag har då 8 ostickade och 5 stickade på höger sticka, så som bilden visar). Nästa två maskor stickas ihop avigt, den tredje maskan stickas avigt. Vänd igen så du har rätsidan mot dig.

 

 

När man kollar på hälen i det här stadiet ser man att det är en glipa efter de maskorna (+ den extra räta) som man har stickat ihop. På det här varvet är det de maskorna på vardera sidan om den glipan som man ska sticka ihop genom bakre maskbågen! Sticka alltså fram till första maskan före glipan. Sticka den och nästa maska ihop rätt genom bakre maskbågarna, sticka en rät och vänd så du har avigsidan mot dig.

 

 

Motsvarande glipa mellan maskorna finns också här på avigsidan. Lyft första maskan avigt och sticka maskorna avigt fram till en maska före glipan. Sticka den och nästa maska ihop avigt, sticka en avig och vänd så du har rätsidan mot dig.

 

 

 

 Nu behöver man inte tänka på hur många maskor hit och dit man har på sina stickor. Se till att du stickar ihop maskorna på vardera sidan om gliporna och sedan ytterligare en maska (rät eller avig, beroende på vilken sida du är).

 

 

 

 När alla maskorna är slut har man format hälen! Du borde då just ha avslutat ett avigt varv (ibland räcker inte maskorna till sista gången att sticka en extra rät/avig, det gör inget, vänd bara och gör som tidigare).

 

 

Då kommer nästa del av hur man stickar en häl, som egentligen inte är hälen, utan formning av vristen. De maskor som finns kvar från hälen motsvarar bara den del av hälen som är under foten. Maskorna för fotens översida är de som inte stickades med i hälen. Därför måste maskor längs med hällappen plockas upp för sidorna av foten och då passar det bra att forma strumpan lite för att kompensera för att vristen är lite högre än resten av foten.
Sticka hälens maskor räta (lyft första maskan). Plocka upp kantmaskorna (eller om det inte blev några kantmaskor, hälften så många maskor som du har stickat varv, alltså en maska vartannat varv) med en annan sticka. På högersidan brukar det gå lätt och maskorna hamnar åt rätt håll (sitter på stickan som de gör när du stickar). Bilden visar avigsidan av hälen och hur jag tar upp ena bågen av kantmaskorna längs med hälkanten.
Jag brukar sticka de upplockade maskorna genom bakre maskbågarna så att de blir vridna för att det inte ska bli hål längs med hälkanten.
Jag brukar också ta upp ytterligare en maska efter hälkantens maskor, mellan hälkanten och maskorna för fotens ovansida för att det inte ska bli hål: ta upp den tråd som går på tvären mellan maskorna (som på bilden) och stickar den vridet, dvs genom bakre maskbågen.
Sen stickas maskorna som man har sparat när man stickat hälen (de gula maskorna på den här bilden) tills man kommer fram till vänstra hälkanten.
Plocka upp en maska i skaven mellan foten och hälkanten, precis som i andra sidan, och plocka sedan upp maskorna längs med vänstra hälkanten också. Bilden visar när jag plockar upp ena bågen av kantmaskorna längs med hällappen.
Jag tycker ofta det är svårare att plocka upp maskorna på vänsterkanten så de hamnar "rätt" med en gång. Bilden visar de upplockade maskorna, några är rättvända, andra felvända. Om de hamnar fel kan man plocka över alla maskorna på en annan sticka och ordna dem rätt under tiden, eller så kan man ordna till maskorna när man stickar dem.
Även vänstra hälkantens maskor stickas genom bakre maskbågarna. När du gjort det är du i läget som bilden visar. Man brukar nu räkna med att början av varvet är mitt under foten, dvs i mitten av hälen, oavsett var varvet började tidigare (har du stickat hälen över sticka 4 och sticka 1 är sticka 1 fortfarande sticka 1). Om man stickar strumpan i slätstickning fortsätter man nu att bara sticka runt i slätstickning - men - nu har man fler maskor på stickorna än när man började och man ska minska antalet maskor så att man kommer tillbaka till ursprungsantalet (om det inte står nåt annat i mönstret).
Minskningarna brukar man göra vartannat varv och man minskar på vardera om ovansidan av foten. Den första minskningen man gör är på fotens högra sida (om man ser på foten ovanifrån), till vänster om hälen, och den gör man genom att sticka ihop de två sista maskorna före fotens ovansida rätt. Sen stickar man maskorna som hör till fotens ovansida. De två första maskorna därefter (de som hamnar på fotens vänstra sida, till höger om hälen) stickar man ihop med en hoptagning som lutar åt vänster, t.ex. genom bakre maskbågarna eller en överdragshoptagning (=lyft en maska som om du skulle sticka den rät, sticka 1 maska rätt, dra den lyfta maskan över den nyss stickade maskan).

Om du räknar stickor ska sticka 1 börja mitt bak på hälen och sluta vid den upplockade maskan mellan häl och fot. Maskorna för fotens överdel fördelas på stickor 2 och 3. Den vänstra sidans vrist och hälmaskor ska finnas på sticka 4. De här minskningarna gör man vartannat varv tills man har så många maskor som man började med. Sen stickar man runt runt tills det är dags för att ta ihop strumpan för tån. De här strumporna tog jag ihop genom att sticka ihop de två sista maskorna i varje fjärdedel varje varv tills 8 maskor var kvar (därefter drog jag garnet igenom de maskorna och fäste). (Tyvärr kan jag inte visa nån bild på den färdiga strumpan just nu, jag kan inte hitta dem, troligen ligger de i tvätten någonstans...)