Startsida  »  Om föreningen

Styrelse

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, tre övriga ledamöter och två suppleanter.

Behöver du kontakta någon i styrelsen finns kontaktuppgifter här.

Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter väljs på 2 år, suppleanter väljs på 1 år.

Ordinarie ledamöter väljs växelvis vartannat år, varvid ordföranden och kassören väljs vid olika tillfällen.

Ordförande Emy-Ann Ländin, Åkersberga

Vice Ordförande Eva Kilander, Halmstad

Kassör Kerstin Öhman, Knivsta

Sekreterare Helena Hassinen, Rosersberg

Ledamot Anna Stenemyr, Falun

Ledamot Mariette Oras, Kvissleby

Ledamot Emma Tellblom, Lerum

Suppleant Lena Lindstrand, Umeå

Suppleant Ingmarie Frank, Gnarp