Startsida  »  Om föreningen

Styrelse

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, tre övriga ledamöter och två suppleanter.

Behöver du kontakta någon i styrelsen finns kontaktuppgifter här.

Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter väljs på 2 år, suppleanter väljs på 1 år.

Ordinarie ledamöter väljs växelvis vartannat år, varvid ordföranden och kassören väljs vid olika tillfällen.

Ordförande Mariette Oras, Kvissleby

Vice Ordförande Eva Kilander, Halmstad

Kassör Kerstin Öhman, Knivsta

Sekreterare Elisabeth Öberg, Märsta

Ledamot Anna Åkerman, Järfälla

Ledamot Hege Gardi, Stockholm

Ledamot Emma Tellblom, Lerum

Suppleant Anitha Andersson, Kista

Suppleant Cornelia Ivarsson, Göteborg