25 februari 2020

Ny lokalgrupp i Stockholm city!

Det har länge funnits ett stort intresse att mötas i Stockholm city men det har funnits få lokalgrupper där och ingen träff på helgen. Nu finns Ökningsmaskan, ny systergrupp till Retstickan, som träffas på söndagar, jämna veckor, kl. 13-15, på café Dox i Gamla Stan. Kolla i kalendern och på Ökningsmaskans sida.

Varmt välkomna!