12 december 2019

Världens bästa julklapp – ett medlemskap i Sticka!

Det är enkelt att ge bort ett medlemskap i Sticka som julklapp. Gör så här:

  • Lägg in gåvomottagaren som ny medlem.
  • Meddela kassören via e-post kassor@sticka.org att du vill ge bort ett medlemskap och att den nya medlemmen är inlagd i registret. Meddela också om personen är ungdomsmedlem – upp till och med det år hen fyller 25 år eller vuxenmedlem
  • Betala avgiften, 100 kr för ungdomsmedlem och 225 för vuxen medlem, till bg 329-1283 Sticka! Sveriges Stickförening
  • Rita ett fint kort och lämna över. Den 25 december aktiveras medlemskapet. Det räcker då fram till och med 2020-12-31