11 februari 2015

Inträde till syfestivalen och årsmötet

Har du föranmält att du vill få fritt inträde till Syfestivalen och/eller vill delta i Stickas Årsmöte?
För att få din biljett måste du söka upp oss på i någon av entrehallarna, huvudentrén eller östra entrén först.
Du som också skall vara med på årsmötet, skall prickas av i röstlängden så att vi vet hur många som kan rösta.

På lördag 14 februari är det dags! Vi kommer att ta emot er mellan klockan 10:00 och 11:30. I stora entréhallen sitter vi mellan Pressbyrån och inträdeskassorna.

Vi ses, välkomna!
Styrelsen