13 augusti 2019

Månadstävling augusti

Nu är det dags att börja tävla igen efter sommaruppehållet!

Från vilket land kommer ”Hönsestrikk”?
1. Norge X. Island 2. Danmark

Hur förkortas ”omslag” på engelska?
1. yo X. oms 2. oks

I månadens tävling kan du vinna ett garn från Malabrigo, vilket land grundades detta i?
1. Uruguay X. Sydafrika 2. Nigeria

Skicka ditt svar till tavla@sticka.org senast sista september!
Skriv namn, adress och medlemsnummer.