19 oktober 2017

Månadstävling oktober

Vinn ett nystan sockgarn!

Fråga 1. Det finns en ö som är känd för att bara männen stickar. Vad heter den?

1 Bornholm

X Taquile

2 Korsika

Fråga 2. I vilken världsdel ligger den?

1 Sydamerika

X Europa

2 Asien

Fråga 3. Vad kan man inte göra garn av?

1 hampa

X nässla

2 maskros

Skicka ditt svar med namn, adress och medlemsnummer till tavla@sticka.org senast 1 nov.

Lycka till!