15 mars 2015

Mars månadstävling

Fråga 1: När, enligt SMHI, anses den meteorologiska våren kommit?

1 när temperaturen är mellan 0,1 grad till och med 9,9 grader under 6 dygn i följd?
X när temperaturen är mellan 0,1 grad till och med 9,9 grader under 7 dygn i följd?
2 när temperaturen är mellan 0,1 grad till och med 9,9 grader under 8 dygn i följd?

Fråga 2: Vilket träd förknippas mest med bladstorleken ”musöron”?

1 Björk
X Sälj
2 Asp

Fråga 3: Vilket är vitsippans latinska namn?

1  Anemone neurosa
X  Anemone nemorosa
2  Anemone nevrosa
mars 2015
Skicka ditt svar till tavla@sticka.org senast 22/3. Kom ihåg att skriva namn, adress och medlemsnummer. Skriv svaret som en tipsrad med 1, X eller 2.