21 oktober 2020

Medlemsavgifte 2021 i Sticka

Jag vill bara göra dig uppmärksam på att medlemsåret i Sticka Sveriges Stickförening är mellan 1/1 och 31/12.

Medlemsavgift som kommer Sticka tillhanda EFTER 1/11 gäller fram till 31/12  2021.

Förnya avgiften kan du göra till Stickas bankgiro 329-1283 ange medlemsnummer och namn, eller via PayPal. Länk för det senare finns vid inloggningen. Om du redan är medlem så börjar den fungera efter 1/11.

Om avgiften inte betalats in före 31/12 så spärras kontot. Så fort avgiften sedan kommer in, görs kontot tillgängligt igen.