16 oktober 2020

Medlemsavgiften i sticka

Jag vill bara göra er uppmärksammade på att medlemsåret i Sticka Sveriges Stickförening är mellan 1/1 och 31/12. Medlemsavgift som kommer Sticka tillhanda efter 1/11 gäller fram till 31/12 året efter.

Om avgiften inte betalats in före 31/12 så spärras kontot. Så fort avgiften sedan kommer in, görs kontot tillgängligt igen.