13 november 2020

Medlemsblad 4-2020

Kära medlemmar,

Den 15 november är det deadline för bidrag till nästa medlemsblad. Temat denna gång är STICKA OCH GE BORT – STICKA FÖR VÄLGÖRENHET.

Har du ensam eller tillsammans med din lokalgrupp gjort det under hösten? Redaktionen för Medlemsbladet skulle bli så tacksam om du vill berätta om det. Det är ju ni, våra medlemmar, som gör föreningen Sticka till det den är. Redaktionen förmedlar ju bara vad som händer ute i lokalgrupperna eller den stickgrupp/stickcafé du tillhör. Kanske du ensam gjort något som du vill berätta om. Skriv en text. Den behöver inte vara lång och bifoga, var för sig, text och bild så ordnar vi resten.

Texten skall vara skriven i word och bilden ska vara en jpeg, helst i verklig storlek, annars blir den för liten när den läggs in i designprogrammet.