7 maj 2018

Nya rutiner för medlemsregistret

Hej,

Som ni alla säkert redan vet så kommer lagen om att handha och lagra personuppgifter att ändras.

Dataskyddsförordningen (DSF), på engelska General Data Protection Regulation (GDPR), ersätter från 25 maj 2018 personuppgiftslagen (PuL). Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda fysiska personer genom att reglera hur personuppgifter får behandlas.

Det här innebär för Sticka  bland annat att vi kommer att behöva rensa medlemsregister på inaktiverade medlemmar dvs de medlemmar som har varit medlemmar men inte betalat medlemsavgiften för innevarande år. Enligt Stickas stadgar så kan man betala avgiften ända fram tom 31 mars innevarande år. Fortsättningsvis rensas registret i mitten på april varje år.

Det här betyder för er medlemmar att om ni har glömt att betala avgiften innan 31 mars så måste ni ansöka om medlemskap igen.