15 mars 2018

Nytt medlemsblad!

Nu har vi äntligen släppt årets första medlemsblad! I den kan ni läsa om lokalgruppsträffen i Karlskrona samt årsmötet i Älvsjö som var under syfestivalen i Stockholm.

Här kan du läsa!