2 januari 2015

Rättelse i mysteriestickningen

Det är inte i själva beskrivningen utan en rättelse som är gjord bland förklaringarna till förkortningar. Så det är inte nödvändigt att skriva ut mönstret på nytt. Det som är ändrat är förklaringen till öka 1 – lyft tråden mellan föregående och nästa maska framifrån med vänster sticka, 1r i bakre maskbågen