12 september 2018

Sticka! har bytt bank!

Från och med idag 2018-09-12 har vårt gamla plusgiro upphört och det är det nya bankgirot som gäller för betalningar.

Det nya bankgirot har nummer 329-1283 för Sticka! Sveriges Stickförening.

När du betalar din medlemsavgift eller beställer böcker betalar du till vårt nya bankgiro 329-1283. PayPal fungerar som förut. Den funktionen är oförändrad.