12 september 2019

Uppmaskan on tour hösten 2019

Från att länge ha varit stationerade på ett och samma ställe gör Uppmaskan under hösten 2019 en kaféturné! Se platser och datum nedan (och i kalendern)!

OBS! ÄNDRAD PLATS 9 december!